Spijkers Horeca

spijkers, horeca, patrick spijkers, electrolux, lease, molteni, reimers, miviko, mondriaan vastgoed.

 
 
 
 
    nieuwsoverzicht
    Vakantie...
    WauWgustus '17 is klaar
    Crowdfunding
 
 
   

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Spijkers Horeca. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Spijkers Horeca kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

Spijkers Horeca kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy statement
De Spijkers Horeca website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.

Inzamelen van informatie (log-files)
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Spijkers Horeca behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Spijkers Horeca kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Spijkers Horeca nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Spijkers Horeca worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Spijkers Horeca wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan. 
 
 
 
Copyright © 2017  •  disclaimer  •  SPIJKERS HORECA  •    +31 (0)73 – 511 13 23  •